Till innehåll på sidan

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet: Ett delprojekt inom ramen för genomförande av Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet: Ett delprojekt inom ramen för genomförande av Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet: Ett delprojekt inom ramen för genomförande av Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB839–Mars2015
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar de behov som
utveckling av samverkan kring skydd av
samhällsviktig verksamhet har att förhålla sig
till – från internationell till lokal nivå.
Dokumentet sammanfattar slutsatserna från en
nulägesanalys av befintliga samverkanforum och en
workshop om framtida former för samverkan
tillsammans med aktörer som har en roll i arbetet
med skydd samhällsviktig verksamhet. Informationen
kommer att ligga till grund för förslag till
former för arbetet med skydd av samhällsviktig
verksamhet, som delprojektet utveckla samverkan
ska ta fram.
Sammanställningen visar på ett behov av ett
nationellt råd till stöd för skydd av
samhällsviktig verksamhet samt för att beakta ett
internationellt perspektiv. I övriga fall kan
befintliga samverkansforum användas för att
diskutera motsvarande frågor. Dagens
samverkansområden kan utveckla sitt arbete med
skydd av samhällsviktig verksamhet samtidigt som
de behöver utvecklas i sin planeringsroll som
krisberedskapsförordningen förutsätter.
Aktörerna önskar en tydligare inriktning för
arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och
lyfter även vikten av att ekonomiska resurser
finns. Privat-offentlig samverkan är ett annat
viktigt och särskilt utvecklingsbart område.
Avslutningsvis behöver också informationsutbyte
mellan sektorer och geografiska nivåer utvecklas.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan