Till innehåll på sidan

Förstärkningsresursen för värdlandsstöd

Förstärkningsresursen för värdlandsstöd kan lämna stöd till exempelvis en räddningstjänst eller länsstyrelse då denna efterfrågar internationell hjälp.

Hur resurserna förfrågas

Resurserna förfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

 

Generellt finns det en god förmåga i Sverige att hantera olyckor och kriser. Det kan dock uppstå situationer när inte heller Sveriges samlade resurser räcker till och där vi behöver be om stöd från utlandet. Vid skogsbranden i Västmanland 2014 och de omfattande skogsbränderna 2018 tog vi bland annat emot flygande släckresurser från flera olika länder.

När begäran om internationell hjälp görs är det den aktör som begärt hjälpen som också ansvarar för att ta emot stödet på ett ordnat sätt. Då denna typ av händelser är sällan förekommande kan enskilda kommuner och länsstyrelser behöva stöd med kunskap och resurser för detta.

Förstärkningsresursen har till uppgift att stödja aktören som är ansvarig för insatsen med mottagning och koordinering av den internationella hjälpen. Den stödjer också de inkommande stödresurserna i kommunikationen med svenska kontakter. Förstärkningsresursen är självförsörjande och medför egen kontors- och kommunikationsmateriel. Antalet personal och kompetenser anpassas efter behov.

Läs mer om att ta emot internationellt stöd

Faktablad: Värdlandsstöd – MSB:s förstärkningsresurs

Senast granskad: 20 mars 2019

Till toppen av sidan