Vid en situation när en aktör tar emot internationellt stöd kan MSB:s förstärkningsresurs Värdlandsstöd sändas ut och bistå aktören med detta. Resursen Värdlandsstöd har som uppgift att: · Stödja de s...