Till innehåll på sidan

Ny nationell höjdmodell vid havsnivåhöjningar : analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Ny nationell höjdmodell vid havsnivåhöjningar : analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Detaljer

Ny nationell höjdmodell vid havsnivåhöjningar : analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen
Publikationsnummer
MSB361
ISBN-nummer
978-91-7383-203-8
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
72 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det finns ett stort intresse för hur NNH – Ny Nationell Höjdmodell - kan utnyttjas vid arbete med erosions- och översvämningsfrågor kustområden. NNH är resultatet av en landsomfattande scanning som påbörjades av Lantmäteriet 2009 och ska pågå under flera år. Målgruppen är bred vilket speglas av flera myndigheters engagemang och intresse av projektet. Detta projekt är en fortsättning och fördjupning av projektet ”NNH och havsnivåhöjningar, Fas1” vilket finansierades av Lantmäteriet och MSB. Resultaten (Metria 2011, Jämförande studie av Nya Nationella Höjddatabasen och GSD-höjddata för utbredning av havsnivåer.) från detta projekt inkluderas även i denna rapport. I dagsläget är mer än halva Sverige laserskannat. Denna nya information har en rad användningsområden inom samhällsplanering, samhällsskydd och som underlag för beredskapsplanering. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur höjddata från NNH kan förbättra underlag för bedömningen av skador och påverkan i kustzonen till följd av förhöjda havsnivåer. I studien redovisas också exempel på jämförelser med andra höjdmodeller med lägre precision. Denna studie behandlar tre olika huvudfrågor; • Vilka skillnader finns mellan NNH och lantmäteriets höjdmodell GRID 50+? • Hur stora areella skillnader ger analyser av förhöjd havsnivå med de olika höjdmodellerna? • Hur kan man använda NNH för att bättre kunna bedöma strandzonens känslighet vid en havsnivåhöjning?
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan