Till innehåll på sidan

Grön räddningstjänst : ett nätverk för bättre miljöskydd

Grön räddningstjänst : ett nätverk för bättre miljöskydd

Detaljer

Publikationsnummer
MSB 0189-10
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
4 s.
Pris
0 kronor
Grön räddningstjänst är ett nätverk som verkar för att alla
aktörer förebygger och begränsar konsekvenserna för miljön vid en olycka. Det
arbetar också för att utveckla räddningstjänstens miljökunskaper genom översyn
av utbildning, teknik och metoder. Nätverket bildades 1998 och baseras i stort
på rapporten ”Den gröna räddningstjänsten”, som publicerades året därefter
(P21-288/99). Nätverket består bland annat av representanter från räddningstjänst,
polis och miljöförvaltningar runtom i Sverige samt personal från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) som arbetar tillsammans i olika former.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan