Till innehåll på sidan

Larmoperatörskluster Organisering för samverkan i vardag och kris : utvärderingsstudie, fas 2, studie

Larmoperatörskluster Organisering för samverkan i vardag och kris : utvärderingsstudie, fas 2, studie

Detaljer

Larmoperatörskluster Organisering för samverkan i vardag och kris : utvärderingsstudie, fas 2, studie
Publikationsnummer
MSB1404
ISBN-nummer
978-91-7383-956-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
81 s.
Pris
0 kronor
Centralt i Stockholm arbetar en larmoperatör från vardera sju organisationer samlokaliserat i ett så kallat samverkanskluster. Syftet är att snabbt kunna skapa en gemensam lägesbild vid händelser som kräver samverkanslarm. Utvärderingen, som pågick från sep. 2016 till dec. 2017, beskriver klustrets verksamhets- och organisationskonsekvenser samt betydelsen av de sociala relationerna i klustret.

Senast granskad: 6 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan