Till innehåll på sidan

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

I februari 2023 lämnade MSB och Trafikverket in slutredovisningen av planerings- och förberedandeuppdraget för etablering av ett statligt kontrollerat radionät för verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

MSB och Trafikverket har i analys och bedömning utgått från behoven av robust och effektiv kommunikation hos Rakelsystemets användarorganisationer. Det system som föreslagits ska på sikt kunna ersätta det nuvarande Rakelsystemet och ska därför kunna leva upp till de mycket höga krav som ställs på Rakel idag, eller ännu högre krav, i termer av säkerhet, robusthet och tillgänglighet.

MSB:s redovisningar

Redovisning av uppdrag att analysera alternativa förslag rörande Rakel generation 2

Redovisning av uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

Delredovisning av uppdrag till MSB och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2

Redovisning av uppdrag till MSB och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2

Ta del av uppdragen på regeringens webbplats

Ramarna för uppdragen beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses (regeringen.se)

Uppdrag till MSB och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2 (regeringen.se)

Tjänster för mobil datakommunikation

Parallellt med Rakel G2 utredningsuppdrag pågår regeringsuppdraget Tjänster för mobil datakommunikation där MSB ska anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till Rakels användarkrets.

Tjänster för mobil datakommunikation

Frågor och svar om Rakel G2 utredningsuppdrag

Senast granskad: 26 april 2024

Till toppen av sidan