Till innehåll på sidan

Project report : Quality Assurance of Biosafety Level 3 Laboratories

Project report : Quality Assurance of Biosafety Level 3 Laboratories

Detaljer

Project report : Quality Assurance of Biosafety Level 3 Laboratories
Publikationsnummer
MSB1042
ISBN-nummer
978-91-7383-694-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
91 s.
Pris
0 kronor
Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut. Målet med samarbetet är att stärka förmågan att hitta farliga mikroorganismer i olika provtyper vid ett utbrott eller en antagonistisk handling. En förutsättning för att FBD-myndigheterna laborativt skall kunna samverka vid en större B-händelse är att samtliga myndigheter upprätthåller samma nivå gällande kvalitetssäkring av diagnostiken för de smittämnen som omfattas av samarbetet. I det syftet har FBD sedan nätverkets upprättande till stor del fokuserat på harmonisering av metodik och utrustning samt utveckling av myndighetsgemensamma rutiner och krav för kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet har bland annat mynnat ut i en kvalitetshandbok som dels beskriver övergripande arbetssätt inom samarbetet, men även detaljerade rutiner för bl.a. validering av nya molekylärbiologiska metoder. Inom detta kvalitetsprojekt har vi utfört kvalitetskontroll av de befintliga PCR systemen inom FBD, anordnat två ringtester med både levande och icke levande risk klass 3 bakterier samt genomfört internrevisioner baserade på ISO/IEC 17025:20051 respektive biosäkerhetsrevision CWA157932.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan