Till innehåll på sidan

Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision : sammanfattning från ett forskningsprojekt

Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision : sammanfattning från ett forskningsprojekt

Detaljer

Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision : sammanfattning från ett forskningsprojekt
Publikationsnummer
MSB1853
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Säkra transporter av farligt gods på väg och järnväg är en synnerligen komplex aktivitet i skärningen mellan juridik, teknologi, logistik, ekonomi, organisation, och individ. Graden av komplexitet ökar med frågor om styrning, säkerhet, miljöhänsyn, hållbarhet, fysisk planering, och konkurrens. Planering av forskningsarbetet, datainsamling och analys har skett i en tvärvetenskaplig kontext där forskare från juridik, logistik, informatik, och miljövetenskap deltagit. Denna kortare rapport återger viktiga resultat i projektet, och den utgör sammanfattning av en längre slutrapport som publiceras hos MSB hösten 2021. I den längre rapporten, Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan, återfinns nulägesbeskrivningar med tillhörande publikationer som utgör ett mer samlat resultat av projektmedlemmarnas ansträngningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 oktober 2021

Till toppen av sidan