Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022 – redovisning mars 2022

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022 – redovisning mars 2022

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022 – redovisning mars 2022
Publikationsnummer
MSB1875
ISBN-nummer
978-91-7927-210-4
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
66 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2022 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och några har tillkommit. Utvalda resultat av genomförda åtgärder beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 mars 2022

Till toppen av sidan