Till innehåll på sidan

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter : en studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter : en studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB367
ISBN-nummer
978-91-7383-209-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
54 s.
Pris
0 kronor
Den ökade koncentrationen av it-drift och andra it-relaterade tjänster, exempelvis molntjänster, skapar både nya möjligheter och risker. Syftet med rapporten är att utifrån den uppmärksammade driftstörningen hos Tieto i november 2011 illustrera vilka samhällskonsekvenser en allvarlig itincident kan ge upphov till. Till detta kommer att dra lärdomar av det aktuella fallet, främst vad gäller samhällets krishantering.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan