Till innehåll på sidan

HazardSupport : Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

HazardSupport : Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

Detaljer

HazardSupport : Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor
Publikationsnummer
MSB1686
ISBN-nummer
978-91-7927-098-8
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
HazardSupport är ett femårigt projekt med de övergripande målen att identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen mellan forskare och användare av klimatinformation kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram relevant kunskap för användarna. Projektet fokuserar på tre fallstudier, värmeböljor i Stockholm, översvämning i Karlstad, och havsrelaterade översvämningar på västkusten. Ett viktigt mål har varit att studera och lära av processen och samarbetet mellan intressenter och forskare för att utifrån fallstudierna kunna skapa allmänna riktlinjer för hur samarbete ska utformas. Projektet är ett samarbete mellan SMHI och SEI som finansierats av MSB. Jag vill rikta ett stort tack till alla forskare på SMHI och SEI, representanter från Karlstad Kommun, Stockholms Stad och Länsförsäkringar och till deltagare i referensgrupp och workshops som alla bidragit till projektet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 30 mars 2021

Till toppen av sidan