Till innehåll på sidan

Threats and opportunities in change management : 20 recommendations for improving information security during changes

Threats and opportunities in change management : 20 recommendations for improving information security during changes

Detaljer

Threats and opportunities in change management : 20 recommendations for improving information security during changes
Publikationsnummer
MSB2187
ISBN-nummer
978-91-7927-385-9
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
57 s.
Pris
0 kronor
Ändringar i informationssystem som inte hanteras på ett korrekt och säkert sätt ökar risken för incidenter. Detta kan i sin tur riskera att äventyra informationssystems eller informations konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet genom att nya sårbarheter och hot uppstår. Incidentrapporteringen från statliga myndigheter och NIS-leverantörer har under flera år bekräftat detta. Organisationer bör således utveckla och följa arbetssätt där ändringar kan genomföras systematiskt, noggrant och processtyrt. Rapporten finns även på svenska (Ändringar som både hotar och skyddar : 20 rekommendationer för säkrare ändringar i våra informationssystem MSB2127).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 april 2023

Till toppen av sidan