Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2023-2026

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2023-2026

Detaljer

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2023-2026
Publikationsnummer
MSB1363
ISBN-nummer
978-91-7927-365-1
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (förlängd till och med 31 december 2023) mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. Motsvarande krav finns inte i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar . Denna vägledning omfattar därför endast arbetet med krisberedskap. MSB har i samråd med SKR och representanter från landets kommuner gjort denna vägledning för att ta fram ett styrdokument. Representanter från länsstyrelser har deltagit i processen. Vägledningen beskriver vad styrdokumentet ska innehålla samt bidrar med frågeställningar som kan vara ett stöd i arbetet. Vidare finns hänvisningar till exempel på styrdokument från olika kommuner för perioden 2015-2018. Målgruppen för vägledningen är kommunala beredskapssamordnare eller motsvarande.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 februari 2023

Till toppen av sidan