Till innehåll på sidan

Utvärdering av ledning och samverkan : Situationsanpassad ledning och samverkan ur ett designlogiskt helhetsperspektiv, forskning

Utvärdering av ledning och samverkan : Situationsanpassad ledning och samverkan ur ett designlogiskt helhetsperspektiv, forskning

Detaljer

Utvärdering av ledning och samverkan : Situationsanpassad ledning och samverkan ur ett designlogiskt helhetsperspektiv, forskning
Publikationsnummer
MSB1315
ISBN-nummer
978-91-7383-893-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
40 s.
Pris
0 kronor
Vår huvudsakliga frågeställning i denna skrift handlar om hur ledning och samverkan bör utvärderas med syfte att förbättra förmåga att åstadkomma funktionell inriktning och samordning av resurserna i insatssystemet. Tyvärr är det inte lätt att isolera vilken påverkan ledning och samverkan har på hanteringen av hjälpbehoven. Det är exempelvis svårt att veta vilken påverkan andra faktorer har, och hur hanteringen hade sett ut i de två extremfallen ovan. Därför måste man i praktiken använda olika typer av förenklade tillvägagångsätt då man utvärderar ledning och samverkan. Det kan exempelvis handla om att man fokuserar på processer som är relaterade till ledning och samverkan, och inte så mycket på vad ledning och samverkan faktiskt åstadkommer. I denna rapport beskriver vi några aspekter som påverkar utvärdering av ledning och samverkan. I praktiken innebär de en hel del utmaningar för den som vill utvärdera. Det finns tyvärr ingen utvärderingsmetod för ledning och samverkan som kan lösa samtliga dessa utmaningar. I denna rapport presenteras ett antal generella råd för att höja kvaliteten på utvärderingar och för att underlätta för utomstående att kunna ta till sig kunskapen från utvärderingar utförda av andra organisationer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan