Till innehåll på sidan

Utbildningskartläggning : resultat av behovsanalys

Utbildningskartläggning : resultat av behovsanalys

Detaljer

Utbildningskartläggning : resultat av behovsanalys
Publikationsnummer
MSB1608
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
9 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport utgör en kortversion av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade CBRNE-området Operativ CBRNE-förmåga. Projektet har genomförts aktörsgemensamt i samarbete med Europeiska CBRNE-centret, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, MSB, Polisen, Region Skåne, Region Västernorrland, Socialstyrelsen, Storstockholms Brandförsvar samt Totalförsvarets forskningsinstitut.

Senast granskad: 10 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan