Till innehåll på sidan

Guide till ökad vattensäkerhet : för kommuner och andra anläggningsägare

Guide till ökad vattensäkerhet : för kommuner och andra anläggningsägare

Detaljer

Publikationsnummer
MSB249
ISBN-nummer
978-91-7383-131-4
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
99 s. : ill.
Pris
0 kronor
I Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare har ett flertal myndigheter och organisationer, som arbetar med säkerhet i och vid vatten, på ett övergripande sätt förtydligat vilka regler som är relevanta samt lämnat förslag på hur kommuner och andra anläggningsägare kan arbeta förebyggande. Författande har varit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Boverket, Konsumentverket, Sveriges Lantbruksuniversitet Movium, Svenska Badmästarförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet. Dessutom har Arbetsmiljöverket, Havs- och vattenmyndigheten, Gustavsviksbadet, Helsingborgs stad, Medley, Rikspolisstyrelsen, Shore Safety A-miljö AB, Skolverket, SOS Alarm AB, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket samt Transportstyrelsen bidragit med synpunkter genom remissvar. Guiden är ett levande dokument. Den senaste versionen återfinns på MSB:s webbplats.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan