Till innehåll på sidan

Utvärdering av MSB:s forskningsstrategi : forskning för ett säkrare samhälle - Ny kunskap för framtidens utmaningar - MSB:s forskningsstrategi 2014–2018

Utvärdering av MSB:s forskningsstrategi : forskning för ett säkrare samhälle - Ny kunskap för framtidens utmaningar - MSB:s forskningsstrategi 2014–2018

Detaljer

Utvärdering av MSB:s forskningsstrategi : forskning för ett säkrare samhälle - Ny kunskap för framtidens utmaningar - MSB:s forskningsstrategi 2014–2018
Publikationsnummer
MSB1197–mars2018
ISBN-nummer
978-91-7383-820-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
59 s.
Pris
0 kronor
Enheten för kunskapsutveckling har under 2017 genomfört en utvärdering av myndighetens forskningsstrategi. Data har samlats in via intervjuer samt genom dokumentstudier av forskningsutlysningar, mallar och handböcker för forskningsarbetet samt genomförda utredningar, analyser och utvärderingar inom området. Utvärderingen visar att det inte är tydligt vem eller vilka som är målgrupp för strategin. Vid intervjuer framkommer olika syn på det, någon anser att strategin är skriven för regeringskansliet, andra att den är till för MSB eller skriven för forskarvärlden. Utvärderingen visar att indelningen i forskningsområden tydligt styrt MSB:s inriktning av vilken forskning som finansierats. Forskningsområdena styr de tematiska utlysningarna och MSB:s organisering av forskningssamordnare. De tematiska utlysningarna har inneburit att MSB fått en mer långsiktig styrning av forskningen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan