Till innehåll på sidan

Övertrycksventilation i medelstora lokaler : försök med rökdykare

Övertrycksventilation i medelstora lokaler : försök med rökdykare

Detaljer

Övertrycksventilation i medelstora lokaler : försök med rökdykare
Publikationsnummer
P21-397/02
ISBN-nummer
Utgivningsår
2002
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
Rapporten beskriver brandförsök med en
övertrycksfläkt ansluten direkt mot en medelstor lokal (430 m). Tre rökdykare
från Räddningstjänsten i

Borås medverkade vid släckningsförsöken, en
rökdykarledare och två rökdykare. Tre angreppssätt användes i kombination med
övertrycksfläkten.

Dessa var:

1) konventionellt angrepp (kylning och
släckning) där fläkten startar efter släckinsatsen

2) först kylning av brandgaser - backa -
fläkten startar samtidigt som släckinsatsen börjar

3) fläkten startar innan kylning och
släckning börjar

Försöken visar att mängden vatten som
behövdes för att släcka branden (5MW) som bestod av träribbstaplar och
skummadrasser påverkades inte

speciellt mycket av taktikvalet. Det fanns
en tendens till större spridning i resultaten när fläkten användes i tidigt
skede av insatsen.

Försöken visar både fördelar och nackdelar
för räddningstjänsten att använda mobila fläktar vid en offensiv
släckningsinsats i medelstora lokaler.

Efter en stund förbättras arbetsmiljön
genom att sikten i brandgaserna förbättradesoch brandgastemperaturen minskade.
Nackdelarna är att skiktningen

av brandgaserna (nollplanet) förstörs när
fläkten startar. Dessutom skapar fläkten stora virvlar inne i brandrummet
vilket kan upplevas som

obehagligt för rökdykarna. Det är dock
våran bedömning att det finns fler fördelar än nackdelar med tekniken. Om
fläkten anslöts t ex till en korridor

framför brandrummet så minskade
turbulensen.Försöken visar att det tar ungefär tre minuter efter släckning att
helt ventilera bort brandgaserna.

För att korta ner tiden kan man öka
volymflödet genom att parallellköra två fläktar. Detta är dock inte alltid
möjligt eftersom det kräver att tilluftsöppningen är tillräcklig stor.Abstract

The
report describe experiments carried out in a medium-sized premises using
Positive Pressure Ventilation (PPV). The PPV is used by the fire

brigade
as a supplementary equipment when fighting ordinary compartment fires. The
increased use of PPV has opened the possibility to use it in

medium
sized premises like schoolrooms, atrium or sport halls. The efficiency of PPV
in medium sized premises is, however, not very well

known by
the fire brigades. In this report test results with different type of fans and
fan arrangement are presented.

Fire
fighters using Breathing Apparatus (BA) attacked a fire in a compartment
measuring 10 x 10 m by 4.2 m high. Three different attack tactics

were
used where the PPV fans started at different times. The volume flow rate,
static pressure and gas temperatures were measured as well as

fuel
consumption. The fuel consisted of 10 wood pallets and 4 foam madrases. A
subjective measure of the visibility was performed in order to

judge
the effects of PPV fans in medium sized compartments. The objective of the
project was to investigate the feasibility, for the fire

and
rescue services, of using mobile fans as a pro-active means of extinguishing
fires in medium-sized premises. The efficacy of various types of

such
fans was therefore tested. The experiments showed that mobile fans improve
working conditions for fire fighters wearing breathing apparatus.

The fans
had a considerable effect on improving visibility in the smoke and reducing gas
temperatures. We are of the opinion that it is perfectly

feasible
to use mobile fans in medium-sized premises such as smaller factory areas, sports halls or business
centres. This requires correct design of

fan capacity and arrangement.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 11 december 2019

Till toppen av sidan