Till innehåll på sidan

Ett resilient samhälle kan möta kriser : Men hur skapar vi samhällsresiliens i Sverige?

Ett resilient samhälle kan möta kriser : Men hur skapar vi samhällsresiliens i Sverige?

Detaljer

Ett resilient samhälle kan möta kriser : Men hur skapar vi samhällsresiliens i Sverige?
Publikationsnummer
MSB1264
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Ett samhälle som är välfungerande, robust och flexibelt kan sägas vara resilient. Det betyder att viktiga samhällsfunktioner präglas av stabilitet, samtidigt som de kan förändras och anpassas vid tillfälliga och mer långvariga störningar och påfrestningar. I det här projektet kommer strukturer och processer som möjliggör samhällelig resiliens att studeras. Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma. Särskilt fokuserar projektet på utmärkande resiliensaspekter för ett högt utvecklat välfärdssamhälle.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan