Till innehåll på sidan

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet : särskilt utsatta grupper

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet : särskilt utsatta grupper

Detaljer

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet : särskilt utsatta grupper
Publikationsnummer
MSB836
ISBN-nummer
978-91-7383-559-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
35 s.
Pris
0 kronor
Syftet med denna studie var att undersöka vilka typer av kroppsliga och sociala orsaker som kan orsaka reduktion i förmåga och möjlighet att ta eget ansvar för sin säkerhet. Särskilt fokuserade studien på grupper som kan antas ha begränsad sådan förmåga. En litteraturöversikt har genomförts på forskningslitteratur och praktisk litteratur samt intervjuer med såväl deltagare från några utsatta grupper som forskare och yrkesprofessionella på olika verksamhetsnivåer. Litteraturen visar att de samlade resurserna inom områdena privatekonomi, hälsa och sociala kontakter utgör de mest påverkande faktorerna för den enskildes förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Andra aspekter som bör tas hänsyn till i arbetet i området är riskutsatthet, boendeplats och social respons, därtill att arbeta med olika tidshorisonter. Två exempel på funktionalistiska modeller presenteras samt tre kompletterande modeller som anlägger ett bredare perspektiv på flera livsområden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan