Denna vägledning innehåller delar som berör hela hotskalan och inte enbart arbetet inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO). MSB är också väl medveten om pågående diskussion om kommunens förmåga ...