Till innehåll på sidan

Släcksystem för pölbränder : Alternativ till brandskum

Släcksystem för pölbränder : Alternativ till brandskum

Detaljer

Släcksystem för pölbränder : Alternativ till brandskum
Publikationsnummer
MSB1489
ISBN-nummer
978-91-7927-006-3
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
36 s. : tab.
Pris
0 kronor
På grund av de miljökonsekvenserna vid användning av olika släckskum behövs det forskning för att ta fram alternativa sla¨cksystem och metoder för pölbränder. Projektet utfördes i 2 olika moment varav det första var en förstudie för att test olika släckkoncept. Det andra moment var en optimeringsserie och en uppskalningsstudie. Resultatet av projektet visar att högtryckvattensystem är mycket lämpligt för att släcka bränsle med hög flampunkt som diesel upp till diameter 5,4 m med ett enda högtrycksystem på 60 l/min och 300 bar. För bränsle med låg flampunkt som heptan krävs vidare optimering av munstycke och taktik men fanns det positiva släckförsök. Tillsatsmedel som t ex Xfog har en marginell förbättring för bara släckning av B-bränsle men ökar väsentligt släckning av kombinerade A och B bränder eftersom medlet förhindrar återantändning genom att stanna upp pyrolysen på ytan av A-bränslet (t ex trä) och därmed återantändning av B-bränslet. För bränsle av B-bränder med lägre flampunkt som t ex heptan finns det även positiva resultat men med mindre diametrar på pölbranden. Det rekommenderas vidare forskning med förbättrade munstyckemunstycke och tillsatsmedel. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 mars 2020

Till toppen av sidan