Till innehåll på sidan

Elolyckor i Sverige : statistik och analys

Elolyckor i Sverige : statistik och analys

Detaljer

Publikationsnummer
MSB737–juli2014
ISBN-nummer
978-91-7383-476-6
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s. : tab.
Pris
0 kronor
Elsäkerhetsverkets vision att skapa trygg och störningsfri el är ännu inte uppnådd. Föreliggande studie visar att trots preventiva insatser på elolycksområdet skadas fortfarande ett stort antal personer – så-väl lindrigt som svårt – till följd av kontakt med el. Antalet personer som vårdas i slutenvården ökar något medan antalet elolyckor med dödlig utgång dock har minskat under senare decennier.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan