Till innehåll på sidan

Systematiskt arbete för äldres säkerhet : om fall, trafikolyckor och bränder och suicid

Systematiskt arbete för äldres säkerhet : om fall, trafikolyckor och bränder och suicid

Detaljer

Systematiskt arbete för äldres säkerhet : om fall, trafikolyckor och bränder och suicid
Publikationsnummer
MSB551
ISBN-nummer
978-91-7383-334-9
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
164 s.
Pris
0 kronor
Handboken är tänkt att vara ett fortsatt stöd för framförallt kommunerna samt alla övriga som vill utveckla det systematiska säkerhetsarbetet för att minska skadorna bland äldre. Skriften kommer också att vara ett av flera underlag för MSB:s och Socialstyrelsens med fleras fortsatta arbete med den gemensamma nationella handlingsplanen för äldres säkerhet. Handboken består – som tidigare – av ett antal kapitel, där områdena fall, trafik, brand och suicid behandlas ur olika perspektiv. I denna utgåva lyfts vikten av att förebygga suicid bland äldre personer samt värdet av skadepromotion fram, liksom vikten av det praktiska arbetet och samverkan. Även faktaanalys och utvärdering lyfts fram. Aktuell forskning på området har också bearbetats och presenteras i handboken. Till kapitlen har bifogats flera exempel samt frågor som kan fungera som hjälp för att komma igång med arbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan