Till innehåll på sidan

Civila och semiprofessionella för inledande åtgärder vid räddningsinsats : En enkät- och intervjusammanställning

Civila och semiprofessionella för inledande åtgärder vid räddningsinsats : En enkät- och intervjusammanställning

Detaljer

Civila och semiprofessionella för inledande åtgärder vid räddningsinsats : En enkät- och intervjusammanställning
Publikationsnummer
MSB2096
ISBN-nummer
978-91-7927-317-0
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
70 s. : tab.
Pris
0 kronor
En kommun får överlåta åt andra att vidta inledande åtgärder vid räddnings-insatser för att dessa ska kunna komma igång så fort som möjligt. För att kunna stötta kommunerna i att utveckla ett sådant arbete genomförde MSB en enkät-undersökning om, och i så fall hur, man använder sig av möjligheten. Enkäten följdes upp av en intervjustudie. Enkäten skickades under sommaren 2021 till Sveriges 158 räddningstjänst-organisationer och 56 svar inkom. En tredjedel använder eller har avtal om inledande åtgärder: med civila i huvudsak som privatpersoner boende med lång insatstid från brandstationer samt med semiprofessionella i form av väktare och omsorgspersonal. Det handlar om räddningsinsatser i första hand vid brand i byggnad och brand utomhus men också trafikolycka och drunkning, samt sjuk-vårdslarm (som dock regleras av annan lagstiftning än lagen (2003:778) om skydd mot olyckor). En fjärdedel av de svarande avser att använda eller träffa avtal inom de närmsta åren. Utbildningstid, -intervall och -innehåll varierar men är generellt anpassad efter typ av räddningsinsats. Den släckutrustning som finns tillgänglig är i de flesta fall pulversläckare, hos vissa semiprofessionella kompletterad med släckgranat eller motsvarande eller pulverlans. Alarmering och kommunikation sker antingen via mobil (mobilapp eller sms) eller, för vissa semiprofessionella, via Rakel. Uppföljande samtal initieras manuellt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 juli 2023

Till toppen av sidan