Till innehåll på sidan

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie

Detaljer

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie
Publikationsnummer
MSB1083
ISBN-nummer
978-91-7383-735-4
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
21 s.
Pris
0 kronor
Under 2016 har en studie genomförts i syfte att ge en beskrivning av angreppssätt och metoder för risk- och sårbarhetsanalys som används i det svenska krishanteringssystemet, samt en översiktlig beskrivning av aktörer på olika nivåer/inom olika områden som besitter kompetens avseende risk- och sårbarhetsanalys. Kartläggningen är avsedd att informera MSB:s fortsatta utveckling av hur myndigheten stödjer kapacitetsutveckling inom risk- och sårbarhetsanalys i sina internationella samarbeten. Underlag till studien har varit såväl dokument, främst RSA dokument från olika aktörer i krishanteringssystemet, som intervjuer och samtal med såväl forskare som aktörer inom området.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 september 2019

Till toppen av sidan