Till innehåll på sidan

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie

Detaljer

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys : en bakgrundsstudie : Studie
Publikationsnummer
MSB1083
ISBN-nummer
978-91-7383-735-4
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
21 s.
Pris
0 kronor
Under 2016 har en studie genomförts i syfte att ge en beskrivning av angreppssätt och metoder för risk- och sårbarhetsanalys som används i det svenska krishanteringssystemet, samt en översiktlig beskrivning av aktörer på olika nivåer/inom olika områden som besitter kompetens avseende risk- och sårbarhetsanalys. Kartläggningen är avsedd att informera MSB:s fortsatta utveckling av hur myndigheten stödjer kapacitetsutveckling inom risk- och sårbarhetsanalys i sina internationella samarbeten. Underlag till studien har varit såväl dokument, främst RSA dokument från olika aktörer i krishanteringssystemet, som intervjuer och samtal med såväl forskare som aktörer inom området.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan