Till innehåll på sidan

Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats : Nationellt underlag som stöd och fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats : Nationellt underlag som stöd och fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Detaljer

Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats : Nationellt underlag som stöd och fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Publikationsnummer
MSB1790
ISBN-nummer
978-91-7927-164-0
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
91 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med denna rapport är att ge stöd, kunskapsunderlag och fördjupning till kommunerna i deras arbete med att identifiera och beskriva vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsats, i arbetet med kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Flertalet av de olyckor som kan inträffa i en kommun är relativt likartade för landets kommuner. Detta nationella underlag lyfter fram och beskriver de föreskrivna olyckstyper som alla kommuner behöver beakta enligt 8§ MSBFS 2021:1 samt flertalet av de undertyper av olyckor som anges i ”Handbok - Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 oktober 2021

Till toppen av sidan