Till innehåll på sidan

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Detaljer

Årsredovisning 2017
Publikationsnummer
MSB1172
ISBN-nummer
978-91-7383-800-9
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
136 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra aktörer – kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och företag, nationellt och i andra länder. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga och driver den aktörsgemensamma hanteringen. Det operativa arbetet med att hantera samhällsstörningar bör ske sammanhållet i hela hotskalan, från fredstida kriser till krigsfara och krig. MSB utgår därför från att myndigheten har samma operativa roll i hela hotskalan, även under höjd beredskap. MSB har viktiga uppgifter inom civilt försvar. MSB ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. Myndigheten har även ett brett uppdrag inom EU- och internationellt samarbete.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan