Till innehåll på sidan

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid : ett exempel från Jönköpings län

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid : ett exempel från Jönköpings län

Detaljer

Publikationsnummer
MSB 0088-09
ISBN-nummer
978-91-7383-044-7
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
56 s.
Pris
0 kronor


Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem,
eftersom det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och
den näst vanligaste bland kvinnor i motsvarande ålder. I Sverige dör cirka
1500 personer varje år genom suicid. Ofta brukar man räkna med att det går
10 suicidförsök på varje fullbordat suicid.
Föreliggande rapport är ett resultat av att Statens
Räddningsverk har givit räddningstjänsten i Jönköpings kommun i uppdrag att
beskriva det samarbete som finns mellan räddningstjänsten, SOS Alarm,
sjukvården och polismyndigheten när någon hotar att ta sitt liv
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan