Till innehåll på sidan

Coronapandemin våren 2020. En undersökning av nyheter och opinion

Coronapandemin våren 2020. En undersökning av nyheter och opinion

Detaljer

Coronapandemin våren 2020. En undersökning av nyheter och opinion
Publikationsnummer
MSB1726
ISBN-nummer
978-91-7383-126-8
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
70 s.
Pris
0 kronor
Under 2020-2021 har coronakrisen varit den mest dominerande nyheten i rapporteringen. Nu kommer resultat från en studie där några ledande svenska medier analyserats och opinionen i Sverige. I denna rapport redovisas nyhetsbevakningen av coronapandemin i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Rapport 19:30 under två perioder våren 2020, dels under pandemins inledande fas, från 24 februari – 10 mars, dels under intensivfasen 30 mars – 14 april. Dessutom redovisas var allmänheten sökte information om pandemin och hur den bedömde nyhetsmediernas rapportering under samma tidsperioder. Den delen av rapporten bygger på en panelundersökning med 13 718 personer bosatta i Sverige. Docenterna Marina Ghersetti och Tomas Odén vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, har på uppdrag av MSB genomfört denna studie. De har tidigare genomfört studier om fågelinfluensan, svininfluensan och Ebolautbrottet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 mars 2021

Till toppen av sidan