Till innehåll på sidan

Skydd mot brand : före, under och efter räddningsinsats

Skydd mot brand : före, under och efter räddningsinsats

Detaljer

Publikationsnummer
MSB813
ISBN-nummer
978-91-7383-539-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
134 s. : ill.
Pris
150 kronor
Den skadeavhjälpande verksamheten och den skadeförebyggande är arbetsuppgifter inom räddningstjänsten som ska komplettera – inte konkurrera med varandra. Boken Skydd mot brand – Före, under och efter räddningsinsats beskriver olika skeden i arbetet med skydd mot olyckor och syftar till att ge ökad kunskap som är viktig för arbetet med att åstadkomma ett bra brandskydd och att genomföra en bra räddningsinsats. Bokens tonvikt är lagd på byggnadstekniskt brandskydd. Boken vänder sig i första hand till personal inom kommunal räddningstjänst. Den är avsedd att användas som grundbok vid kompetensutbildning, men kan med fördel också användas som handbok och inspiration i det dagliga arbetet på stationen. Boken kan dessutom komma till användning som informationskälla till samverkande myndigheter, andra förvaltningar i kommunen, politiker m.fl. Boken kan läsas från pärm till pärm, men tanken är att man även ska kunna läsa enskilda skeden eller delkapitel. Vid kompetensutbildningar krävs kompletteringar med taktikspel och övningar ute på verkliga objekt.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan