Till innehåll på sidan

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Detaljer

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen
Publikationsnummer
MSB1143
ISBN-nummer
978-91-7383-780-4
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
79 s. : ill.
Pris
0 kronor
Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen Denna vägledning har MSB skrivit i nära samarbete med Boverket. Den syftar till att underlätta hanteringen av, och kommunikationen kring, brandskyddsfrågor i lov- och byggprocessen. Vägledningen beskriver de två processerna och förhoppningen är att det ska leda till en ökad kunskap och förståelse som tydliggör vilka frågor som ska hanteras när. Räddningstjänster har vid ett flertal tillfällen delat med sig av erfarenheter av att de stött på brister i brandskyddet i samband med tillsyn enligt LSO som egentligen skulle ha hanterats i lov- eller byggskedet. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för att i kommunen få till den samverkan som behövs för att de brandskyddsfrågor som ska hanteras i lov- och byggprocessen hanteras i den och inte i förvaltningsskedet. För att samarbetet mellan byggnadsnämnden och räddningstjänsten ska bli fungera behövs en bra dialog inom kommunen. Med en bra dialog, framförallt tidigt i byggprocessen, kan många onödiga missförstånd lösas och räddningstjänsten har möjlighet att föra in kunskap i lov- och byggprocessen. Målet är att få byggnader med ett brandskydd som uppfyller samhällets krav och att frågor som hör hemma i byggprocessen löses i byggprocessen. Vägledningens målgrupp Vägledningen riktar sig främst till personal inom räddningstjänsten som kommer i kontakt med byggärenden under lov- och byggprocessen, men kan även vara till för andra sakkunniga som byggnadsnämnden har möjlighet att nyttja för att få en rättssäkrare byggprocess. Frågor med anledning av vägledningen Frågor som handlar om bestämmelser i PBL, var och hur brandskyddsfrågor ska hanteras och hur man på bästa sätt använder räddningstjänstens kompetens vid bedömningar enligt PBL besvaras av kommunens byggnadsnämnd eller Boverket. Frågor som handlar om bedömning av skäligt brandskydd och tillsyn enligt LSO besvaras av kommunens räddningstjänst eller MSB.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan