Till innehåll på sidan

Samverkans- och kärnkraftsövning 2011 : SAMÖ-KKÖ 2011

Samverkans- och kärnkraftsövning 2011 : SAMÖ-KKÖ 2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0151
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
4 s. : ill.
Pris
0 kronor
SAMÖ-KKÖ 2011 är en nationell krishanteringsövning
utifrån två beprö­vade övningskoncept, Samverkansövning (SAMÖ)
och Kärnkraftsövning (KKÖ), vilka har slagits ihop
till en övning. SAMÖ-KKÖ 2011 ska utveckla förmågan
att hantera både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av en kärnteknisk
olycka som drabbar stora delar av samhället.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan