Till innehåll på sidan

Opinioner 2015 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2015 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB957–januari2016
ISBN-nummer
978-91-7383-632-6
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
113 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Undersökningen har genomförts i MSB:s regi sedan 2009. 2015 års undersökning genomfördes som en webbenkät under perioden 21 oktober till 11 november 2015 och besvarades av 1 020 personer mellan 18 och 74 år. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet. Nya frågor som rör samhällsskydd och beredskap i ett vidare perspektiv har dock tillkommit under senare år. I dag är till exempel inställningen till samhällets roll vid terroristattentat, naturkatastrofer eller andra allvarliga störningar några frågor som berörs i undersökningen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan