Till innehåll på sidan

Opinioner 2015 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2015 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Opinioner 2015 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Publikationsnummer
MSB957–januari2016
ISBN-nummer
978-91-7383-632-6
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
113 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Undersökningen har genomförts i MSB:s regi sedan 2009. 2015 års undersökning genomfördes som en webbenkät under perioden 21 oktober till 11 november 2015 och besvarades av 1 020 personer mellan 18 och 74 år. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet. Nya frågor som rör samhällsskydd och beredskap i ett vidare perspektiv har dock tillkommit under senare år. I dag är till exempel inställningen till samhällets roll vid terroristattentat, naturkatastrofer eller andra allvarliga störningar några frågor som berörs i undersökningen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan