Till innehåll på sidan

Samhällelig resiliens : Ett begrepps genomslag, utveckling och användning – i Sverige och internationellt

Samhällelig resiliens : Ett begrepps genomslag, utveckling och användning – i Sverige och internationellt

Detaljer

Samhällelig resiliens : Ett begrepps genomslag, utveckling och användning – i Sverige och internationellt
Publikationsnummer
MSB1029
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
Begreppet samhällsresiliens har på kort tid fått fäste i en
bred diskussion om samhällets förmåga att motstå hot om såväl
naturkatastrofer som terrorhandlingar. Forskningsprojektet som
redovisas här har studerat hur och varför detta har kunnat ske.
Vilka förutsättningar har banat väg för resiliens att etableras
som ett naturligt begrepp i denna diskussion?
Genom studier i säväl Sverige som Australien och Brasilien
har en analys genomförts där villkoren för resiliens att
etablera sig beskrivs som (1) en vetenskaplig tillgänglighet som
ger legitimitet till påståendet att samhällen behöver bli
resilienta, (2) ett politiskt behov att decentralisera ansvar
för samhällsäkerhet till lokala nätverk av aktörer, samt (3)
definierande händelser såsom terrorattackerna i USA den 11
september 2001 och orkanen Katrina i samma land fyra år senare.
Diskussionen om samhällsresiliens kan tydligt spåras till den
anglosaxiska världen där länder som Storbritannien, USA och
Australien tidigt använt sig av begreppet på olika
samhällsnivåer. I Sverige har nationell policy ännu inte
formulerats för samhällets resiliens, men en diskussion förs av
olika aktörer (däribland MSB) kring vikten av att också Sverige
ska bli ett resilient samhälle. Förutsättningarna för detta kan
vara goda då den svenska förvaltningsmodellen redan präglas av
en hög grad av decentralisering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan