Till innehåll på sidan

Nationell risk- och förmågebedömning 2016

Nationell risk- och förmågebedömning 2016

Detaljer

Nationell risk- och förmågebedömning 2016
Publikationsnummer
MSB1012
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Sedan MSB grundades har myndigheten årligen fått i regleringsbrevsuppdrag att redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. Bedömningen har främst grundats på de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan 2011 har uppdraget kompletterats med scenarioanalyser enligt EU-kommissionens riktlinjer för riskbedömning. Arbetet har kallats nationell risk- och förmågebedömning (NRFB). NRFB är ett arbete som knyter ihop vårt nationella system för krisberedskap med EU:s nya civilskyddslagstiftning som började gälla i januari 2014. Baserat på medlemsstaterans nationella risk- och förmågebedömningar har EU-kommissionen tagit fram en övergripande analys av de risker som Europa kan stå inför. Detta är årets rapport 2016.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan