Till innehåll på sidan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Detaljer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan
Publikationsnummer
MSB260
ISBN-nummer
978-91-7383-132-1
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
19 s.
Pris
0 kronor
För att jobba mot nollvisionens mål ska
satsningar göras inom framförallt tre olika
områden; kunskap och kommunikation, tekniska
lösningar och genom lokal samverkan.
Information om brandskyddsfrågor ska bli
bättre och effektivare, till exempel genom
utbildning i brandskyddskunskap i skolorna,
introduktionsprogram för nyanlända
invandrare och informationsinsatser till
särskilt utpekade yrkesgrupper som till
exempel hemtjänstpersonal,
biståndshandläggare och
socialtjänstpersonal.En viktig del är att arbeta med uppsökande
verksamhet. Erfarenheter visar att
satsningar på till exempel hembesök har en
mycket positiv effekt för ökad brandsäkerhet
i hemmen. Vidare krävs utvecklade tekniska
lösningar i brandskyddet i exempelvis
boenden för äldre. Den nationella strategin
för att förbättra brandskyddet har tagits
fram i nära samarbete med bland andra
kommuner, bransch- och
intresseorganisationer samt andra
myndigheter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan