Till innehåll på sidan

Project report : Improved methods and capability for laboratory biopreparedness

Project report : Improved methods and capability for laboratory biopreparedness

Detaljer

Project report : Improved methods and capability for laboratory biopreparedness
Publikationsnummer
MSB1043
ISBN-nummer
978-91-7383-695-1
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
108 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar de aktiviteter och resultat som utmynnat från FBD-projektet Improved methods and capability for laboratory preparedness. Vid en gap-analys över diagnostisk förmåga som utfördes under våren 2014 identifierades ett flertal områden där det fanns en förmågebrist. Utifrån en prioriteringslista över områden som identifierades vid gap-analysen har projektet genomfört fem förmågehöjande aktiviteter: förbättring av två diagnostiska metoder för påvisning av Yersinia respektive Brucella, utvärdering av fältmässigt snabbtest för samtidig detektion av åtta olika agens, marknadsundersökning och utvärdering av extraktionsrobotar samt planerat och utfört en övning i storskalig vattenprovtagning. Med information om att den extraktionsrobot som i nuläget används av samtliga myndigheter inte längre finns i produktion hos leverantören har projektet utvärderat nya instrument på marknaden i syfte att hitta en likvärdig extraktionsrobot som klarar myndigheternas krav. Projektet har även planerat och utfört en myndighetsgemensam övning med syfte att förbättra förmåga i vattenprovtagning (ultrafiltrering av vattenprover). Ultrafiltreringsmetoden har sedan tidigare satts upp via FBD på de olika myndigheterna men på grund av att det är en sällananalys, ett antal år har fortlöpt sedan förra övningen och att det har skett en viss omsättning av personal fanns det ett behov av att återigen gemensamt öva metoden. Sammanfattningsvis har projektet lett till förbättrade och uppdaterade metoder för identifiering, bättre förståelse av begräsningar och möjligheter med snabbtest, träning och övning av förmåga för provtagning av vatten samt inköp av extraktionsrobot som uppfyller kraven för användning på BSL3 laboratorium.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan