Till innehåll på sidan

Öka skyddet mot terrorism i offentliga miljöer

Hela samhället behöver uppmärksamma att det kan inträffa terrorattentat i offentliga miljöer där många människor samlas. Med kunskapshöjande insatser ökar vi förmågan, stärker skyddet och minskar sårbarheten mot terrordåd och andra våldsdåd som kan ge stora konsekvenser för både samhälle och individer.

På särskilt sårbara platser behöver det skapas ökat skydd mot sprängningar, hugg-, stick- och skjutvapen samt fordon som vapen. MSB har en roll i det arbetet, tillsammans med andra centrala aktörer.

Här finner du som aktör med verksamhet i offentlig miljö, stöd i form av vägledningar och handfasta råd, både övergripande kunskap, likväl som mer riktat material mot skolor, trossamfund och evenemang. Nyligen lanserades även en vägledning för hur man kan integrera fysiskt skydd redan i stadsplaneringen.

Arbete sker även med att öka allmänhetens medvetenhet kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett attentat.

Läs mer under Råd till privatpersoner

 • Regeringens uppdrag till MSB

  MSB verkar för att minska samhällets sårbarhet för terrorism och antagonistiska hot samt för att öka skyddet i offentliga miljöer där många människor samlas. MSB:s arbete är en del av Sveriges terrorbekämpning.

  I den svenska nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism delas arbetet upp i fyra områden. Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera. Arbetet sker i samverkan mellan flera myndigheter och strategins fyra delarna ses som viktiga länkar i en kedja.

  Det förebyggande arbetet ska leda till att minska risken för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism samt stärka samhällets motståndskraft mot falska uppgifter, rykten och desinformation.

  Det förhindrande arbetet ska upptäcka personer som utgör en risk och minska möjligheten att få tillgång till vapen och andra medel för attentat.

  Skydda – innebär att minska samhällets sårbarhet genom säkerhetshöjande åtgärder och öka samhällets förmåga att stå emot eller begränsa skadorna av ett attentat.

  Hantera – innebär att samhället snabbt ska kunna ingripa mot och avbryta ett attentat samt samverka för att hjälpa människor och återställa samhällsfunktioner.

  MSB:s uppdrag rör främst området Skydda (hette tidigare Försvåra) och genomförs i stor utsträckning tillsammans med Polismyndigheten. Terrorismbekämpning är också en nödvändig del i Natos kollektiva försvar och bidrar till huvuduppgifter för alliansen.

  Den svenska strategin mot terrorism på regeringens webbplats

Material till fler målgrupper

Vi planerar att släppa mer material till fler målgrupper framöver, bland annat till kollektivtrafiken och handeln.

Kontakta oss

Har du frågor om materialet eller förslag på förbättringar? Hör gärna av dig till oss via e-post: som@msb.se.

Senast granskad: 25 april 2024

Till toppen av sidan