Till innehåll på sidan

Försvårande arbete mot attentat och våld med stora konsekvenser

Hela samhället behöver uppmärksamma att det kan inträffa terrorism och annat våld med stora konsekvenser i offentliga miljöer. Aktörer i dessa miljöer behöver förmågehöjande kunskap och allmänheten behöver en ökad medvetenhet.

På särskilt sårbara platser behöver det skapas skydd mot sprängningar, skjutningar och fordon som vapen. MSB har en roll i det arbetet, tillsammans med andra centrala aktörer.

Här hittar du vägledningar och handfasta råd för hur du med verksamhet i offentlig miljö kan arbeta förebyggande med din säkerhet. Allmän och övergripande kunskap likväl som riktade råd till skolor, trossamfund och evenemang.

Snart kommer vi även lansera en vägledning för hur man kan integrera fysiskt skydd redan i stadsplaneringen.

 • Regeringens uppdrag till MSB

  I oktober 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där det vistas många människor. I uppdraget ingick att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området och att ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas.

  MSB:s arbete inom området är en del av Sveriges terrorbekämpning och utgår från förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism. I strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden som benämns förebygga, förhindra och försvåra.

  • Det förebyggande arbetet ska motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat.
  • Det förhindrande arbetet ska motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat.
  • Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

  Samhället ska även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat. MSB:s uppdrag inom området rör främst delområdet försvåra och genomförs i stor utsträckning tillsammans med Polismyndigheten.

  Den svenska strategin mot terrorism på regeringens webbplats

Material till fler målgrupper

Vi planerar att släppa mer material till fler målgrupper framöver, bland annat till kollektivtrafiken och handeln.

Kontakta oss

Har du frågor om materialet eller förslag på förbättringar? Hör gärna av dig till oss via e-post: som@msb.se.

Senast granskad: 29 september 2023

Till toppen av sidan