Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2014

Insatsverksamheten 2014

Detaljer

Publikationsnummer
MSB810
ISBN-nummer
978-91-7383-536-7
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Den röda tråden i MSB:s operativa uppdrag är att
möjliggöra och stödja andra aktörers hantering av
allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, såväl
nationellt som internationellt. Detta görs genom
att bistå med stödresurser till svenska kommuner
och länsstyrelser samt till andra länder, EU och
FN i samband med större händelser. MSB ska även
skapa förutsättningar för andra centrala
myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer att
hantera allvarliga olyckor och kriser effektivt
och samordnat. Målet är ett samlat nyttjande av
samhällets resurser och samordning av information
gentemot allmänheten. MSB ska skapa
förutsättningar för andra aktörer att själva
hantera situationen.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan