Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2014

Insatsverksamheten 2014

Detaljer

Insatsverksamheten 2014
Publikationsnummer
MSB810
ISBN-nummer
978-91-7383-536-7
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Den röda tråden i MSB:s operativa uppdrag är att
möjliggöra och stödja andra aktörers hantering av
allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, såväl
nationellt som internationellt. Detta görs genom
att bistå med stödresurser till svenska kommuner
och länsstyrelser samt till andra länder, EU och
FN i samband med större händelser. MSB ska även
skapa förutsättningar för andra centrala
myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer att
hantera allvarliga olyckor och kriser effektivt
och samordnat. Målet är ett samlat nyttjande av
samhällets resurser och samordning av information
gentemot allmänheten. MSB ska skapa
förutsättningar för andra aktörer att själva
hantera situationen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan