Till innehåll på sidan

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris : en vägledning från MSB

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris : en vägledning från MSB

Detaljer

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris : en vägledning från MSB
Publikationsnummer
MSB956–juni2016
ISBN-nummer
978-91-7383-631-9
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
34 s.
Pris
0 kronor
Syftet med Fältguiden är att tydliggöra viktiga frågor vid samverkan mellan myndigheter och frivilliga eller frivilligorganisationer. Konsultföretaget PwC har tagit fram underlaget utifrån en beställning av och i nära samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fältguiden har nu uppdaterats och förtydligats bland annat genom att definitioner av viktiga begrepp, och även avgränsningar, har lagts till. Nu finns också ett anställningsavtal för statliga myndigheter med i en bilaga.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan