Till innehåll på sidan

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Detaljer

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat
Publikationsnummer
MSB0820
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Genom åren har det skett flera explosionsolyckor med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är i sig självt inget sprängämne men kan explodera om det utsätts för kraftig upphettning, särskilt om det sker under inneslutning. Föroreningar kan minska tröskeln för ett farligt förlopp eller öka kraften i en explosion. Det är därför viktigt att undvika upphettning, inneslutning och förorening av ammoniumnitrat.

Senast granskad: 19 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan