Till innehåll på sidan

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB264
ISBN-nummer
978-91-7383-136-9
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sommaren 2010 skedde en dramatisk olycka vid en fabrik i Göteborgstrakten. Den småskaliga fabriken tillverkade 90%-ig väteperoxid ur 50%-ig väteperoxid genom jonbytesrening följt av destillation. Hastig tryckstegring i jonbytarkolonnen medförde att toppen av kolonnen slets av och operatören blev översköljd av väteperoxid, även i ögonen. Förblindad lämnade han den container där tillverkningen skedde, varpå en pump lämnades att pumpa ut 50%-ig väteperoxid över det rostiga järngolvet. Den katalyserande verkan av golvet medförde hastig sönderdelning av väteperoxiden, med värme, vattenånga och syrgas som produkter. Möjligen har brand inträffat redan i detta skede, då jonbytarmassa låg lagrat i containern. Polyeten från behållare kan också ha bidragit som bränsle till branden. Sammanlagt inträffade ett tiotal explosioner, varav två noterbart kraftigare.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan