Till innehåll på sidan

Nationella bilden över Sevesolagen 2023 : Sammanställning och bedömningar av Sevesolagstiftningens tillämpning - utvärdering

Nationella bilden över Sevesolagen 2023 : Sammanställning och bedömningar av Sevesolagstiftningens tillämpning - utvärdering

Detaljer

Nationella bilden över Sevesolagen 2023 : Sammanställning och bedömningar av Sevesolagstiftningens tillämpning - utvärdering
Publikationsnummer
MSB2365
ISBN-nummer
978-91-7927-503-7
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
19 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är enligt 13–14 §§ Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen. Det innebär att MSB har ett samordnande, uppföljande och utvärderande uppdrag för lagstiftningsområdet. Som en del i detta uppdrag upprättar MSB varje år en sammanställning med bedömningar över hur lagefterlevnaden av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde har varit föregående år. Den årliga rapporten har getts ut sedan 2016 och benämns Nationella bilden över Sevesolagen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan