Till innehåll på sidan

Drunkning i Sverige 1997-2011 : en sammanställning och granskning av uppgifter från dödsorsaksregistret

Drunkning i Sverige 1997-2011 : en sammanställning och granskning av uppgifter från dödsorsaksregistret

Detaljer

Publikationsnummer
MSB571
ISBN-nummer
978-91-7383-351-6
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
62 s. : tab., diagr.
Pris
0 kronor
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka uppgifter om drunkning som går att få fram och nyttiggöra i förebyggande syfte från det svenska dödsorsaksregistret. Data har sammanställts för åren 1997 till och med 2011 utifrån fall där drunkning angivits som medicinsk dödsorsak. Sammantaget identifierades 3860 drunkningsfall under 15-årsperioden. Av dessa orsakades 2154 fall av olyckshändelse, 1137 fall av avsiktlig suicidhandling, 15 fall av avsiktligt övergrepp från annan, samt 554 fall där avsikten bakom händelsen inte kunnat fastställas. I 67 fall har sjukdom ansetts vara huvudsaklig orsak till drunkning. 146 drunkningar inträffade utomlands (tsunamioffren exkluderade). Könsskillnaderna i materialet är betydande. Totalt sett dominerar männen kraftigt, men när det gäller suicid och drunkning i badkar är könsfördelningen lika. Vad gäller ålder är drunkning generellt tydligt koncentrerat till högre åldrar, men när det gäller drunkning i simbassäng är barn en mer drabbad grupp.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan