Till innehåll på sidan

Destruktivt ledarskap vid krishantering : forskning/studie

Destruktivt ledarskap vid krishantering : forskning/studie

Detaljer

Destruktivt ledarskap vid krishantering : forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1601
ISBN-nummer
978-91-7927-050-6
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
24 s.
Pris
0 kronor
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. Projektet består av två delstudier. Delstudie 1 bidrog bland annat med kunskap om vilken typ av beteenden som klassas som destruktiva och varför. Delstudie två undersökte samband mellan destruktiva ledarbeteenden i vardagen och vid krishantering samt samband med tillit till ledaren, prestation och hälsa.

Senast granskad: 25 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan