Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Detaljer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Publikationsnummer
MSB777
ISBN-nummer
978-91-7383-884-9
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
214 s. : ill.
Pris
0 kronor
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller spontana sociala nätverk. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt stärks förmågan att hantera samhällsstörningar. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Utifrån MSB:s stödjande och samordnande uppdrag rekommenderar MSB att aktörer ska tillämpa de gemensamma grunderna för att stärka förmågan till samverkan och ledning vid hantering av samhällsstörningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan