Till innehåll på sidan

Elektromagnetiska hot – Information om kontaktytor för incidentrapportering

Elektromagnetiska hot – Information om kontaktytor för incidentrapportering

Detaljer

Elektromagnetiska hot – Information om kontaktytor för incidentrapportering
Publikationsnummer
MSB1568
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Det civila samhällets krishanteringsförmåga är beroende av ett flertal system som innehåller elektronisk utrustning för bl.a. styrning, kontroll, övervakning, och kommunikation. Dessa kan påverkas av elektromagnetiska hot, antingen oavsiktligt exempelvis genom radioutsändningar från felaktigt fungerande utrustning eller avsiktligt genom angrepp med exempelvis störsändare eller vapen som avger elektromagnetiska pulser. Incidenter kan t.ex. yttra sig som störningar i trådlös kommunikation mellan it-system, eller störningar i mobiltelefonsystem.

Senast granskad: 6 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan