Till innehåll på sidan

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Detaljer

Publikationsnummer
MSB734–Juli2014
ISBN-nummer
978-91-7383-473-5
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Det finns skäl att fundera över i vilken utsträckning den kommunala räddningstjänsten ägnar samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur särskild uppmärksamhet. I sitt förebyggande arbete, i sin planering och under eller efter insats.
Den aktuella studien har genomförts för att få en första uppfattning avseende frågor som rör räddningstjänstens förståelse för begreppen, praxis vid insatsplanering och -uppföljning samt om vilka huvudsakliga utvecklingsbehov som kan identifieras.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan