Till innehåll på sidan

Strategisk styrning i kommunernas krisberedskap : effekterna av styrdokumenten, studie

Strategisk styrning i kommunernas krisberedskap : effekterna av styrdokumenten, studie

Detaljer

Strategisk styrning i kommunernas krisberedskap : effekterna av styrdokumenten, studie
Publikationsnummer
MSB1158
ISBN-nummer
978-91-7383-891-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
44 s.
Pris
0 kronor
Denna studie har genomförts i syfte att se om kommunernas styrdokument (utifrån överenskommelsen mellan MSB och SKL kopplat till kommunernas krisberedskap) lett till en ökad strategisk styrning av krisberedskapsarbete, samt om de anvisningar som finns om innehåll och form är ändamålsenliga. Studien innehåller en dokumentstudie och en analys av intervjuer som genomfördes med länsstyrelser och kommuner.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan